روزنامه اسرائیلی: چشم ها به سمت ایران است/بحران گسترده تجاری در بندر حیفاء/ هدف قرار گرفتن یک کشتی اسرائیل در نزدیکی سواحل امارات

«اسرائیل در هفته ای که گذشت» بسته ای خبری است که به مهم ترین خبرها، رویدادها و تحلیل های درون سرزمین های اشغالی می پردازد.

Read more