اولین مدیرعامل کاملا فوتبالی در لیگ برتر ایران! / تغییر تاکتیک در صندلی‌های مدیریت بعداز جوانگرایی در نیمکت‌ مربیان / علی دایی هم مدیر می‌شود؟

شاید بعداز ضعف‌ها و خطاهای اسفبار مدیریتی اخیر که باعث خسارات چندملیتی یورویی به کشور شده و البته موج جوانگرایی مربیان در لیگ برتر، وقت

Read more