علی شمحانی: عملیات و محل ترور شهید فخری‌زاده پیش‌بینی شده بود/العالم: سلاح بکار در ترور شهید فخری‌زاده رفته با ماهواره کنترل شده بود

دبیر شورای‌عالی امنیت ملی: این بار هم سیستم‌های اطلاعاتی کشور با دقت احتمال بروز حادثه برای ایشان و محل بروز احتمالی حادثه را پیش بینی

Read more