سردار رضایی: روز نیروی دریایی ارتش یادآور رشادت‌ها و ایثارگری‌های دریادلان است

جانشین فرمانده ناجا گفت: روز نیروی دریایی یادآور رشادت‌ها، ایثارگری‌ها و از خودگذشتگی‌های دریادلانی است که قهرمانانه و جان برکف در برابر دشمن ایستادگی کردند.      

Read more