روایت محسن هاشمی از تنها رییس جمهوری که نگفت اختیاراتم کم است / مصباحی مقدم : درباره جلیلی نظری ندارم! / بادامچیان: دیگر اصولگرا و اصلاح‌طلب برای مردم معنا ندارد

رصد‌خانه «تابناک» خبر‌هایی از اخبار روز برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند، یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گیرند. تیتر‌هایی مانند:

Read more

مجلس تحقیق و تفحص از مالیات اپراتور‌ها را کلید می‌زند / سازمان برنامه کم اظهاری وزارت ارتباطات را تایید کرده است

رئیس کمیته فرهنگی و جمعیت کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ گفت: مجلس درباره عملکرد و هزینه کرد حق السهم دولت از اپراتور‌ها تحقیق و تفحص می‌کند.      

Read more