کرونا در اروپا|افزایش چشمگیر بستری‌ها در بخش‌های اورژانس فرانسه/عبور مرگ‌های ایتالیا از مرز 100 هزار نفر

جدیدترین خبرهای اروپا از عبور آمار مرگ‌های کرونایی در ایتالیا از مرز 100 هزار نفر و افزایش چشمگیر بستری شدگان در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های

Read more