شور عاطفه‌ها برای کمک به دانش آموزان نیازمند بوشهری

پویش مردمی «شور عاطفه ها» با هدف کمک به تامین ملزومات آموزشی دانش آموزان نیازمند استان بوشهر در حال برگزاری است.