تامین ۱۰۰ هزار لیتر محلول ضدعفونی برای مدارس لرستان

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش لرستان گفت: ۱۰۰ هزار لیتر محلول ضدعفونی برای مدارس استان تامین و حجم قابل توجهی از آن توزیع شده است.