اعتماد مردم به تشکل‌های مردمی و فعالیت‌های اجتماعی

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه با اشاره به اعتماد مردم به تشکل‌های مردمی و فعالیت‌های اجتماعی آن‌ها گفت : کسانی که کار سیاسی می‌کنند می‌دانند که امروز ضریب نفوذ سازمان‌های مردم‌نهاد در جامعه بیشتر از احزاب است.