شرجی تا اواخر هفته جاری در خوزستان می‌ماند

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: تا اواخر هفته جاری جریان جنوبی و مرطوب باعث افزایش رطوبت و شرجی در استان خواهد شد.