اسلو بعد از 27 سال؛ از توافق چه باقی مانده است؟

«احمد قریع» رئیس هیئت فلسینی گفتگو کننده در اسلو، در گفتگو یی اعتراف کرد که اسلو بر فلسطینی‌ها کاملا تحمیل شد و زمینه خوبی را برای افزایش سلطه‌گری اسرائیل بر کرانه باختری و توسعه شهرک سازی فراهم آورد.