احتمال استعفای فائز السراج در آینده نزدیک

یک منبع آگاه در ریاست جمهوری الجزایر از احتمال استعفای رئیس دولت وفاق ملی لیبی در آینده نزدیک به دلیل فشارهای خارجی خبر داد.