ورود بسیج به جمع‌آوری و بازپروری معتادان متجاهر

سردار یزدی با اشاره به ورود بسیج به جمع‌آوری و بازپروری معتادان متجاهر اعلام کرد که مواد مخدر با آسیب‌های اجتماعی عجین شده است.