سامانه جامع آموزش مجازی دانشگاه صنعتی شاهرود ارتقا یافت

رییس دانشگاه صنعتی شاهرود گفت: سامانه جامع آموزش (L M S) برخط این دانشگاه از چهار کلاس به ۲۰۰ کلاس ارتقاء یافت.