محرومیت پرسپولیس از دو پنجره نقل و انتقالاتی

طی نامه فیفا به باشگاه پرسپولیس، این باشگاه از دو پنجره نقل و انتقالاتی محروم شده است.