لبنان|جزئیات ایده حریری درباره دولت آینده/ واکنش فرانسه به تحولات سیاسی اخیر

برخی منابع جزئیاتی از ایده سعد حریری رئیس جریان المستقبل لبنان درباره ساختار دولت آینده این کشور خبر دادند.