سخنگوی تیم دولت افغانستان: تیم‌های دولت و طالبان در بیشتر موارد توافق دارند

سخنگوی تیم مذاکره کننده دولت افغانستان گفت که دستورکار مذاکرات در حال نهایی شدن است و دو تیم در بیشتر موارد در این باره اجماع دارند.