از نگاه سیاسی سعودی‌ها به مسابقات ورزشی تا باز شدن پای معاون وزیر راه به ورزش

بسته خبری کرنومتر به سوژه های مختلفی چون سیاسی کاری عربستان در مسابقات ورزشی و حواشی ورزش کشور پرداخته است.