سهرابیان: حقوق مرداد ماه ملی پوشان قایقرانی پرداخت شد

رئیس فدراسیون قایقرانی درباره نحوه پرداخت حقوق ملی پوشان این رشته ورزشی توضیحاتی را بیان کرد.