از ماموریت سفرای غربی در ایران تا دو راهی عارف جهانگیری

در بسته خبری «امروز در عالم سیاست چه خبر بود؟» به اخبار مهم بیست و ششمین روز از شهریورماه در حوزه سیاسی می‌پردازیم.