اعمال محدودیت ترافیکی در بلوار شیرازی قم

محدودیت ترافیکی در بلوار شیرازی قم به منظور عملیات خط کشی از ساعت ۲۴ امشب به مدت دو شب اعمال می‌شود.