بیدار باش سیمان ری

کارخانه سیمان شهر ری، در سال 1311 در دوره پهلوی اول احداث شد ، این کارخانه نخستین واحد تولیدی بود که سیمان مورد نیاز کشور را تامین می کرد حالا پس از گذشت سالها به چنین روزی دچار شده است . و امروز مسابقه بین‌المللی ایده‌هایی برای انطباق کاربری و بازآفرینی کارخانه سیمان ری برگزار شد .