کمک رسانی به نیازمندان در قالب بسته‌های معیشتی

نماینده هیئت مرکز نیکوکاری شهدای مقاومت مسجد چهارده معصوم امامشهر یزد، از توزیع ۷۲ بسته معیشتی در این شهرستان خبر داد.