پوتین: خروج آمریکا از پیمان موشکی ما را وادار به ساخت موشک مافوق صوت کرد

رئیس‌جمهور روسیه گفت پس از خروج آمریکا از پیمان ضد بالستیک انتخابی به غیر از تولید تسلیحات مافوق صوت با توانایی هسته‌ای نداشتیم.