دبیرکل اتحادیه مشاغل تونس: حکام مرتجع عرب برای خیانت به فلسطین مسابقه گذاشته‌اند

دبیرکل اتحادیه مشاغل تونس، مسابقه حکام مرتجع عرب برای سازش با رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.