بازدید نماینده معین شهرستان بهار در مجلس از شهرک سفال لالجین

با حضور نماینده مردم همدان و فامنین و نماینده معین شهرستان بهار در مجلس شورای اسلامی، مسائل و مشکلات تولید کنندگان و هنرمندان شهرک سفال لالجین بررسی شد.