دلیل افزایش هزینه‌های انتشار کتاب چیست؟ / لزوم حرکت ناشران به سمت انتشار کتاب‌های ایبوک

مدیر انتشارات تایماز گفت: افزایش هزینه‌های لنتشار کتاب، دلایل مختلفی از جمله افزایش حقوق کارمندان چاپخانه‌ها دارد.