ایران: آژانس انرژی اتمی درخواست دیگری برای بازرسی ندارد

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام داشت کشورش با انجام درخواست‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب موافقتنامه پادمان یا پروتکل الحاقی مشکلی ندارد.