تحریم های تسلیحاتی باشد یا نباشد، چه فرقی به حال ایران می کند؟

امروز مهلت نهایی ایالات متحده برای بازگرداندن تحریم های شورای امنیت بر اساس مکانیسم ماشه به پایان رسید و همانگونه که پیش بینی می شد دولت آقای ترامپ تصمیم گرفت تحریم های یکجانبه آمریکا را جایگزین تحریم های شورای امنیت کند.