ترامپ برای اهداف انتخاباتی به دنبال معرفی جایگزین قاضی دیوان عالی است

رئیس‌جمهور آمریکا در راستای اهداف انتخاباتی، بر تعهد دولت خود برای انتخاب جایگزینی برای قاضی فقید دیوان عالی این کشور تاکید کرد.