تصویب نظام نامه آمادگی و رزمایش‌ ها در دستگاه های اجرایی

چهل و پنجمین جلسه شورای عالی پدافند غیر عامل با حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس سازمان پدافند غیر عامل با هدف تصویب نظام نامه آمادگی و رزمایش‌ های کل کشور برگزار شد.