عیادت سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز از آیت الله شفیعی

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از آیت الله سیدعلی شفیعی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری عیادت کرد.