وزیر خارجه پیشین آمریکا: ترامپ غریزه استبدادی دارد

وزیر امور خارجه آمریکا در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون، دونالد ترامپ را دارای غریزه استبدادی دانست.