‍ بیش از ۸۵ درصد معلمان و دانش آموزان، شیوه نامه‌های بهداشتی را رعایت می‌کنند

استاندار گلستان گفت: بیش از ۸۵ درصد مدارس و دانش آموزان گلستانی فاصله گذاری اجتماعی و شیوه نامه‌های بهداشتی را رعایت می‌کنند.