هر سیاه چادر عشایری یک کارگاه تولیدی +فیلم

در بسته گزارش تصویری شنبه ۲۹ شهريورماه شاهد پخش گزارشی از استان کهگیلویه و بویراحمد باشید.