کمیسیون اروپایی فشارها بر آلمان برای لغو کنترل‌های مرزی را افزایش می‌دهد

کمیسیون اروپایی طی نامه‌ای به سفیر آلمان در اتحادیه اروپا بار دیگر به تشدید کنترل‌های مرزی در این کشور برای مهار کرونا انتقاد وارد کرده و به برلین 10 روز فرصت داد تا به این نامه انتقادآمیز پاسخ دهد.