مدرک فروشی، درد کهنه نظام آموزشی/ مدرک دانشگاه از ۳۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان!

مدرک فروشی، عمری به درازای تاریخ علم و آموزش در کشور دارد، درد کهنه‌ای که بازار داغ دلالی و سودجویی را داغ‌تر کرده است.