سیر صعودی آمار مبتلایان به کرونا در مشهد

آمار مراجعات به مراکز خدمات جامع سلامت همچنین موارد مثبت کرونا در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حال افزایش است.