ظریف: توقف اجرای پروتکل الحاقی منطبق با بند 36 برجام است

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، یادآوری کرد که این اقدام بر اساس بند 36 برجام صورت گرفته است.