عراق| موفقیت حشد شعبی در دستگیری یک سرکرده داعشی در فلوجه

منابع عراقی از به دام افتادن یکی از سرکردگان عناصر باقی مانده و فراری گروه تروریستی داعش در فلوجه خبر دادند.