درآمد‌ها حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است

حسینی: شاید جلوی تورم را نتوانیم بگیریم اما جلوی فساد را باید بگیریم.