مالکیت نقشه برداری را نادید می گیرند/ رصد حرکات زمین قبل از وقوع زلزله

جعفرآبادی گفت: یکی از معاونان شهرداری تهران، اطلاعات طبقه بندی شده محرمانه سازمان نقشه برداری کشور در خصوص فرونشست مناطق تهران را فاش کرد.