مردم و نظام شبکه ملی اطلاعات می‌خواهند

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر یکی از مطالبات جدی نظام و مردم را ایجاد و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات دانست.