دولت بایدن و شیوه جدید دوشیدن ریاض؛ زدن دو هدف با یک تیر

صرفنظر از این که تنش در روابط ریاض و واشنگتن باتوجه به اقدامات اخیر دولت آمریکا علیه عربستان و شخص محمد بن سلمان واقعی باشد یا خیر، دو هدف را برای دولت بایدن محقق می‌کند: عمل به وعده انتخاباتی و فراهم کردن زمینه برای دوشیدن بیشتر متحد منطقه‌ای.