یخبندان و آتش‌سوزی؛ آیینه تمام‌نمای سوءمدیریت بحران در آمریکا

در حالی که مقام‌هایی آمریکایی و امپراطوری رسانه‌ای متصل به آنها هنگام وقوع بلایای طبیعی در کشورهای دیگر به سرعت آنها را به ناکارآمدی یا سوءمدیریت متهم می‌کنند، بررسی‌ها حاکی است واشنگتن خود یکی از بدترین کارنامه‌ها را در این زمینه دارد.