فلسطین| چگونگی شرکت فتح در انتخابات / نمایندگان کرانه باختری از سوی رژیم صهیونیستی تهدید شدند

نظامیان رژیم صهیونیستی با یورش به منازل شماری از نمایندگان مجلس قانونگذاری فلسطین در کرانه باختری از جمله نایف الرجوب و سمیر القاضی، آنها را تهدید کردند.