مقامات بلندپایه اسرائیل خواستار بازگشت بایدن به برجام شدند

ژنرال های پیشین ارتش اسرائیل و مقامات ارشد موساد، از موضع بایدن در عدم لغو تحریم های ایران تا زمانی که ایران به توافق هسته ای ۲۰۱۵ برنگردد، حمایت می کنند.