حمله معترضین به فرمانداری سراوان در سیستان و بلوچستان

تعدادی از معترضین به کشته شدن چند نفر در حوادث روز دوشنبه در سراوان تجمع کرده و به ساختمان فرمانداری حمله کردند.