ورود یک کاروان لجستیکی ارتش آمریکا به حومه الحسکه

منابع سوری شامگاه سه شنبه از تحرک سنگین نظامی آمریکا از مرزهای عراق به سوی حومه شمال شرقی استان الحسکه در اراضی سوریه خبردادند.