نامه ۱۵۰۰دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد به طهرانچی

۱۵۰۰دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد به دنبال شیوع کرونا در کشور طی نامه‌ای به رئیس این دانشگاه خواستار به تعویق افتادن آزمون جامع شدند.